Summary

At Fort Hood, TX, a group of women await the return of their husbands from war. There will be a big publicity push behind this debut, and editor Einhorn promoted it at Day of Dialog's Editors' Picks panel. Definitely take a chance.


Exposició de les actuacions de la Sindicatura al llarg de l'any. S'estructura en tres parts: una primera a manera de resum, la segona, que recull exhaustivament les accions desenvolupades, i la tercera, amb annexos estadístics. Adreçat als responsables polítics i al públic en general, l'informe té la voluntat de millor ar les condicions dels ciutadans davant les administracions.